על המכללה

מתעניינים במכללה? רוצים להכיר את הצוות? כאן תוכלו למצוא את כל המידע אודותינו.
במידה ויש עוד שאלות אתם תמיד מוזמנים ליצור איתנו קשר.

המכללה עמל להנדסה הוקמה על ידי רשת עמל בשנת 2003 .

המכללה מכשירה עתודאים טכנולוגים אשר סיימו את לימודיהם התיכוניים הן במסלול העיוני והן במסלול הטכנולוגי.

 בתום הלימודים, יוכשרו הבוגרים כהנדסאים ויתגייסו לצבא לתפקיד משמעותי בקדמת הטכנולוגיה.

כחלק מתפקידינו החינוכי והמקצועי, אנו עושים את מרב המאמצים להתאים את עצמנו לתעשייה האזרחית והצבאית .

אתם מוזמנים לקחת חלק בהצלחה שלנו.

 

ברוכים הלומדים במכללה הטכנולוגית להנדסה עמל

תחנות רבות במסע חיינו.

ובכל תחנה, אנו נבנים ובונים.

לומדים ומלמדים.

לזכותכם עומדת האפשרות להיות חלק ממשפחת ההנדסאים הטכנולוגים.

ולזכותנו, לחנך ולהכשיר כל אחד ואחת מכם לטכנולוגיה מתקדמת ומאתגרת.

הייחוד במכללה הטכנולוגית להנדסה, הנה האפשרות שניתנת לבוגרי כיתת יב' להמשיך את לימודיהם בתום התיכון ללימודים טכנולוגיים מתקדמים אשר בסופם יוכשרו כהנדסאים.

בתום הלימודים תתגייסו למערך הצבאי לתפקיד משמעותי בו תרכשו ניסיון עתיר בתחום לימודיכם.

אני רואה בבחירתכם החלטה נכונה וחשובה לבניית עתידכם .

עצרו רגע בתחנה זו של חייכם

ואפשרו לכם ליהנות, לצבור ידע וללמוד .

אנחנו כאן – עושים מאמצים רבים להפוך את הלימודים במוסדנו לחוויה: הסטודנט, המרצים והסגל המנהלי – הם חברים בצוות אחד שמטרתו – הצלחתך!

אני מברכת אתכם על הצטרפותכם ,

 

מור בן עזרא

מכללת עמל להנדסה ,  באר שבע

תקנון נהלים לשנה"ל ,תשפ"ד

פרק 1 – כללי

1.1   תקנון זה הנו תקנון הלימודים של ממכללת עמל להנדסה . התקנון חל על כל תלמידי   

        המכללה.

1.2   התקנון מתקבל על ידי ועדת ההוראה של המכללה, וזו מוסמכת לשנותו מעת לעת.

1.3   תקנון הלימודים נוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך מיועד לסטודנטים ולסטודנטיות כאחד.

 

פרק 2 – תהליך הלימוד

2.1   הלימודים לקבלת תואר הנדסאי נמשכים שנתיים והם מחייבים נוכחות בשעורים, תרגול    

           והכנת  שעורים, הגשת עבודות, השתתפות במבחנים, בחינות סמסטריאליות וממלכתיות,  

           הגשת פרויקט גמר והגנה עליו.

2.2   ארגון שנת הלימודים

יפורסם בתחילת כל שנה"ל 

        

2.2.1 מועדי בחינות כפי שיפרסם במהלך השנה.

בחינות בכתב:

 

2.2.2 תכנון תקופת המבחנים:

2.3  סטודנט אשר יחסיר מעל 20% משעות לימוד , לא יורשה לגשת לבחינות סוף סמסטר באותו  

        מקצוע. היעדרות סטודנט מעבר למכסה של 20% מן השעורים תידון בוועדת הוראה לקביעת

        זכאות הסטודנט לגשת לבחינה.

2.4  ***סטודנט שמגיע באיחור של 15 דקות ויותר לא ייכנס לכיתה.***

2.5   בכל מקצוע לימוד יפורסם סילבוס שיכיל: נושאי לימוד,  נוסחת חישוב של ציון סופי, ציון עובר מינימלי.

 

פרק 3 – נוהל הבחינות

3.1   כל סטודנט חייב לגשת לבחינות מועד א' פרט למקרים מיוחדים, כגון אשפוז (יש להגיש אישור על כך), אישור מחלה לא                פחות מ-3 ימים רצופים.    

3.2   אי התייצבות לבחינת סמסטר במועד א'  דינה כדין כישלון.

 

פרק 4 – נהלי הגשת ערעור

4.1  כל סטודנט זכאי להגיש ערעור על ציון שקיבל בבחינה.

4.2  ערעור ניתן להגיש בזמן חלוקת הבחינות ורק בנוכחות המרצה.

4.3  ערעור על ציון סמסטריאלי או שנתי ניתן להגיש לא יותר מאוחר מאשר שבועיים אחרי חלוקת  

       תעודות או פרסום של הציון .

 

פרק 5 – טוהר בחינות

5.1  על כל סטודנט במכללה לשמור על טוהר הבחינות

5.2  על כל סטודנט לכבות את הפלאפון עם כניסתו לבחינה ולהכניסו לתיקו האישי. את התיק יש   

       להניח בצד הכיתה.

5.3  מרצה הרואה חשד להעתקה רשאי לפסול את הבחינה.

5.4  לא ניתן לצאת במהלך הבחינה לשירותים/שתיה בחצי שעה הראשונה והאחרונה.

5.5  סטודנט שבחינתו נפסלה  לפי סעיף 5.3 יגיע לוועדת משמעת בה יחנכו המרצה, ראש התחום,

       הסטודנט ונציג ממועצת הסטודנטים.

 

פרק 6 – נהלי משמעת

6.1  חל איסור עישון בשטח בית הספר .

6.2  חל איסור לצאת במהלך השיעורים .

6.3  יש להגיע בלבוש הולם למכללה.

6.4  יש להגיע עם נעלים סגורות למעבדות ( מגמת אלקטרוניקה).

6.5  יש לשמור על ניקיון המכללה והכיתות.

 

פרק 7 – תשלומי סטודנטים

7.1  סטודנט שלא יסדיר את התשלום למכללה, לא יוכל לקבל אישור לימודים.

7.2  שכ"ל לשנת תשפ"ד עומד על כ 1,701.4 ₪ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בעולם בו הטכנולוגיה מתפתחת מעת לעת ויוצרת מציאות חדשה ומרתקת , אנו רואים בחינוך הטכנולוגי

ככלי פיתוח הן בתחום המדעי והן בתחום המקצועי.
המשק והתעשייה הישראלית מושתתים על הון אנושי איכותי, חדשני ויצירתי שימשיך ויפתח, יתחזק ויצעיד את התעשייה הישראלית. 
לזכות המכללה להכשיר, לחנך ולהוביל את דור העתיד, למצוינות טכנולוגית המשלבת בתוכה לימודיים עיוניים והתנסותיים תוך דגש על פרויקטים רב-תחומיים.  
המכללה מעודדת יזמות, פיתוח וחשיבה יצירתית אשר יאפשרו לבוגריה להשתלב הן בשירותם הצבאי והן באזרחות כהנדסאים איכותיים.

תקנון משמעת ונוהל בחינות – מכללה טכנולוגית להנדסה

הכתוב מופיע בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומכוון גם ללשון נקבה.

 1. מטרות

מטרת תקנון המשמעת להגדיר דרכי התמודדות עם מצבים לא רצויים ובעזרתו:

 • להגדיר לסטודנט כללי התנהגות כלפי מרצים, עובדים, סטודנטים אחרים ורכוש המכללה בעת שהותו במכללה;
 • להגדיר דרכים לטיפול במקרים שבהם סטודנטים עוברים על כללים אלו;
 • להגדיר מהם האמצעים שיינקטו כנגד סטודנט העובר על הכללים;
 • להגדיר נוהלי טיפול במקרים אלו.
 1. הגדרות
  • המכללה – המכללה הטכנולוגית להנדסה, כולל כל מה שפועל בה או כלול בשטחה;
  • סטודנט – כל מי שלומד במכללה, כולל בזמני חופשות ומי שסיים את לימודיו אך טרם קיבל תעודה;
  • איש מכללה – מרצה, עובד מנהל, סטודנט במכללה, עובדי קבלן וכל אדם הפועל מטעם המכללה;
  • רכוש המכללה – רכוש המכללה המופעל על ידה וכל רכוש אחר הנמצא בשטחה ובסביבתה הקרובה;
  • ועדת משמעת – ועדה הממונה על ידי מנהל המכללה לצורך טיפול בעברות משמעת שהסטודנטים עברו;
  • ועדת ערעורים למשמעת – ועדה הממונה על ידי מנהל המכללה שתפקידה לדון בערעורים על החלטות ועדת המשמעת;
  • תלונה – דבר העברה שבוצעה, לטענת המתלונן, על ידי הסטודנט;
  • חנינה – למנהל המכללה עומדת הזכות להקל או לבטל את החלטות ועדת המשמעת או ועדת הערעורים.
 2. דרכי הפעולה
  • ועדת המשמעת
   • ההרכב המינימלי של ועדת המשמעת הוא שלושה חברים;
   • ההרכב האישי של ועדת המשמעת אינו קבוע והיא ממונה אד-הוק. לוועדה יתמנו מנהל המכללה, ראש המחלקה שהסטודנט נמנה עליה ודיקן הסטודנטים.
    על פי החלטת יו"ר הוועדה לוועדה אפשר לצרף גם את נציג הסטודנטים אשר ייבחר על ידי הסטודנטים אם מתאפשר לו להשתתף בה או אם הסטודנט שבעניינו דנים עומד על כך, ואת מנהל המכללה בעת הצורך. אם אחד מאלה אינו יכול להשתתף בוועדה, אפשר להחליפו בעובד מנהל בכיר או בראש מחלקה אחר או נוסף.

 

  • ועדת ערעורים לוועדת משמעת

בוועדת ערעורים למשמעת יהיו חברים הנציגים להלן: מנהל המכללה כיו"ר הוועדה, ראש המחלקה שהסטודנט נמנה עליה, ראש מחלקה נוסף, המנהל האדמיניסטרטיבי, דיקן הסטודנטים ונציג אגודת הסטודנטים, אם מתאפשר לו להשתתף.

 • עברות משמעת

סטודנט עלול להיות מזומן לוועדת משמעת על אחת מהעברות להלן:

 • חיסורים ממושכים/ איחורים
 • אי ציות להוראות של מרצה, עובד מנהלה או כל מישהו אחר מטעמה שניתנו עקב מילוי תפקידם;
 • אי שמירה על טוהר הבחינות או הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה;
 • הונאה במסירת עבודת בית או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט;
 • מסירת מידע שקרי למי מהגורמים במכללה או הסתרת מידע חיוני לצורך השגת טובות כספיות או לימודיות במכללה;
 • הפרה של תקנון, נוהל או הוראות שימוש במתקני המכללה, כולל חדרי לימוד והמעבדה.
 • אי ציות לחוקי התעבורה בשטח המכללה;
 • הפרעה לתהליכי הלמידה או לפעילויות אחרות במכללה;
 • פגיעה ברכוש המכללה;
 • פגיעה בכבודם, בגופם או ברכושם של מורי המכללה, עובדיה או הלומדים בה;
 • הטרדה מינית והתנכלות המתבצעות על ידי מרצה, עובד/ת וסטודנט/ית במסגרת הפעילות האקדמית.
 • התנהגות שאינה הולמת, הקמת רעש או התנהגות אלימה כלפי השוהים במכללה או הקשורים אליה;
 • חשד לביצוע עברה פלילית.
 • עונשים

במידה וועדת המשמעת החליטה שהסטודנט ביצע עברת משמעת, יוטלו עליו אחד או יותר מן העונשים הבאים:

 • נזיפה;
 • אזהרה;
 • פסילת בחינה, עבודת בית או עבודה אחרת;
 • פסילת קורס;
 • איסור לגשת לבחינה או לבחינות במועד מסוים או במועדים מסוימים;
 • מניעת שימוש במתקני המכללה;
 • ביצוע מטלות חינוכיות;
 • הרחקה מהמכללה לצמיתות;
 • ביטול זכויות או הישגים בלימודים שנרכשו עקב מרמה, לרבות שלילת הזכות לקבל תעודה או אישור המעידים על לימודים אלה.
 • רישום ענישה בתיק האישי

הוטל על סטודנט עונש כלשהו, יירשם עונש זה בתיקו האישי.

 • פסילת חובה

בכל מקרה של הרשעה באי שמירה על טוהר הבחינות או בהפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, לעבודת בית או למטלה אחרת, חייבת ועדת המשמעת לפסול את הבחינה או העבודה שנעשתה במרמה.

 • עונש על תנאי

ועדת המשמעת רשאית לקבוע עונש על תנאי למשך תקופה מוגדרת.

 • הליכים לטיפול בקובלנה
  • על פי תקנון זה כל איש מכללה רשאי להגיש קובלנה;
  • בקובלנה יפורטו פרטי העברה ויצורף החומר הנלווה השייך לעניין. כל החומר יוגש ליו"ר הוועדה, שישקול את הנושא ויחליט אם יש מקום לפתוח בהליכי משמעת ולהעביר את הקובלנה לוועדת המשמעת;
  • אם יו"ר ועדת המשמעת החליט על בירור הקובלנה בפני ועדת משמעת, הוא יכנס את הוועדה;
  • אם הסטודנט לא התייצב לדיון בעניינו, הוא יזומן לדיון נוסף. אם לא התייצב בשנית ללא הצדקה, יידון שלא בפניו;
  • הסטודנט שהוגשה נגדו תלונה רשאי להיעזר להצגת עמדותיו בסטודנט מהמכללה או בחבר אגודת הסטודנטים, נוסף על נציג האגודה החבר בוועדה;
  • המתלונן רשאי להביא לישיבת ועדת המשמעת חבר סגל הוראה או כל עובד אחר של המכללה לצורך סיוע בהצגת עמדותיו;
  • בפתיחת הדיון יקרא יו"ר ועדת המשמעת את הקובלנה, והסטודנט יישאל לעמדתו;
  • אם הסטודנט הודה במיוחס לו בקובלנה, תהיה הוועדה רשאית למצוא אותו חייב בדין על פי הודאתו ולגזור את עונשו;
  • אם הסטודנט לא הודה בקובלנה, המתלונן יציג את עמדתו וייערך דיון. הסטודנט שהוגשה נגדו התלונה יהיה רשאי להגיש מסמכים ולהביא עדים להגנתו. הזמנת עדים של מי מהצדדים תאושר על ידי יו"ר הוועדה מראש;
  • הדיון יתועד בפרוטוקול מפורט;
  • לאחר בחינת הראיות תקיים ועדת המשמעת התייעצות ללא נוכחות הסטודנט, ותפסוק "זכאי" או "אשם" ותגזור את עונשו. החלטת הוועדה תתקבל בהצבעה ברוב קולות. במקרה של שוויון קולות יהיה ליו"ר הוועדה קול נוסף מכריע. בתום הדיון תחליט הוועדה אם למסור את ההחלטה לסטודנט בו במקום או להודיע לו על כך במכתב דחוי. בהודעה על הרשעה יש לציין כי לסטודנט עומדת הזכות לערער על החלטת הוועדה תוך שבועיים ממועד ההחלטה;
  • במקרה שהוועדה גזרה על הסטודנט מטלות לתועלת המכללה, ייכתב במכתב הוועדה שם האחראי על ביצוע המטלות ואל מי על הסטודנט לפנות;
  • החלטות הוועדה יימסרו בכתב. העתקי ההחלטות יועברו גם לתיקו האישי של הסטודנט, לראש המחלקה שלו ולגורמים נוספים הרלוונטיים לביצוע החלטות הוועדה;
  • הדיונים בוועדת המשמעת ייערכו בדלתיים סגורות. אם הוועדה תחליט שיש בכך טעם, יפורסם תוכן ההחלטה על גבי לוחות המודעות במכללה תוך ציון ראשי התיבות של שם הסטודנט.
 • פיצויים

אם נמצא שהסטודנט אשם בעברת משמעת ועקב העברה נגרם נזק חומרי למכללה, לוועדת המשמעת יש סמכות לחייבו לשלם למכללה פיצוי כספי על הנזק בשיעור שלא יעלה על הנזק שנגרם עקב העברה, נוסף לכל עונש שיוטל עליו.

 • אי פירעון קנס או פיצויים במועד

סטודנט שהוטל עליו קנס או שחויב בתשלום פיצויים והמועד האחרון לתשלום עבר, לא יוכל להמשיך בלימודיו, לא יקבל תעודה או אישור המעיד על לימודיו ולא יוכל להירשם להמשך לימודים במכללה, עד שיפרע את הקנס שהוטל עליו או את סכום הפיצויים שחויב בו.

 • ערעורים

הסטודנט רשאי לערער על החלטת הוועדה בפני ועדת משמעת לערעורים. המערער יפנה בכתב למנהל המכללה ביושבו כיו"ר ועדת הערעורים תוך ציון פרטי המקרה והסיבות לערעור. אם הוגש ערעור, העונשים יוקפאו עד להחלטת ועדת הערעורים.

 • ועדת ערעורים

ועדת הערעורים תדון בערעור בנוכחות המערער. ועדת ערעורים לא תתכנס ללא השתתפות הסטודנט שעניינו נדון בפניה, אלא אם ויתר מראש על נוכחותו בה או שהוזמן לדיון בעניינו ולא הופיע ללא הצדקה. המערער יוכל להציג את עמדתו בחופשיות ויוכל להציג ראיות חדשות ונסיבות העשויות להקל בעונשו. לאחר שהוא יציג את עמדתו, ייערך דיון בערעור ותתקבל החלטה ברוב קולות. ועדת הערעורים יכולה לקבל את הערעור או לדחותו ולהקל בעונש או להחמירו. ההחלטה תימסר לסטודנט בכתב.

 • חנינה

סטודנט שנמצא אשם בוועדת הערעורים והוטל עליו עונש של הרחקה מהמכללה לתקופה של שנה אקדמית אחת לפחות, רשאי להגיש למנהל המכללה בקשה לחנינה. על הסטודנט לפנות בכתב למנהל המכללה ולפרט את הסיבות לבקשת החנינה, תוך דגש על הנסיבות המיוחדות שלפי דעתו הן סיבה ראויה למתן חנינה. מנהל המכללה יחליט על פי שיקול דעתו אם להעניק חנינה לסטודנט. החנינה יכולה להיות הקלה בעונש או ביטולו. לאחר קבלת ההחלטה, מנהל המכללה יודיע לסטודנט בכתב על החלטתו.

 

 

 

 

 

 

 

 1. הגדרת התהליך

 

הפעילות

מועד אחרון לביצוע

אחראי ביצוע

מסמכים

 

הגשת קובלנה

עד 30 ימי עבודה ממועד גילוי דבר ביצוע העברה

איש מכללה

מכתב קובלנה, מסמכים נלווים

 

החלטה על כינוס ועדת משמעת וזימון הסטודנט הנאשם

עד 30 ימי עבודה מהגשת הקובלנה

מזכירות ההנהלה

טופס קובלנה ונספחיו, תיק אישי של הסטודנט

 

כינוס ועדת משמעת, דיון וקבלת החלטה

על פי יומנה של ועדת משמעת

יו"ר ועדת משמעת

טופס קובלנה, חומר נלווה, תיק אישי של הסטודנט

 

העברת ההחלטה לסטודנט

עד שבוע מקבלת ההחלטה

מזכירות ההנהלה

החלטות ועדת משמעת

 

ערעור הסטודנט

עד שבועיים ממסירת ההחלטה

סטודנט

מסמך ערעור מנומק

 

הודעה למנהל המכללה

עד יומיים לאחר הגשת הערעור

מזכירות ההנהלה

הודעה בכתב או העתק ממסמך הערעור

 

דיון בערעור

עד 30 ימי עבודה מקבלת הערעור

מנהל המכללה

החלטה בערעור

 

תשובת ועדת הערעורים לסטודנט בכתב

עד שבוע מכינוס הוועדה

מנהל המכללה

הנחיות ביצוע

 

תקנון אקדמי תשפ"ד

 

 נהלים וסדרי לימוד – תקנון המכללה

המכללה הטכנולוגית להנדסה הינה מכללה טכנולוגית שמטרתה להקנות ידע והשכלה לסטודנטים.
המכללה מציבה יחסים של כבוד בבסיס תפיסתה החינוכית.
הסטודנטים ואנשי הסגל ינהגו על פי תפיסה זו ויפעלו בהתאם.
הסטודנטים מצופים להתנהגות ההולמת את כבוד המכללה כמוסד טכנולוגי אקדמי ואת מעמדם כסטודנטים. הנהלים קובעים ומגדירים נורמות התנהגות ולכן מחייב את כל הלומדים בכל מסגרת שהיא במכללה, לנהוג על פיהם.

 

 

 

נהלי מנהל

חובה על כל סטודנט/ית למלא בדייקנות את הוראות המזכירות בדבר מועדי תשלומים, הצגת אישורים, תעודות מקוריות ואישורים נוטריונים.
חובה על כל סטודנט להודיע בכתב על כל שינוי בכתובת, במייל או בטלפון/פלאפון. סטודנט שלא ניתן יהיה לאתרו, תמנע ממנו קבלת שירותים מהמכללה.

 

הסטודנטים מתבקשים לקרוא בקפדנות את ההודעות המתפרסמות על לוח המודעות ובאתר האינטרנט.
יש לשמור על הסיסמה האישית לכניסה למשוב למען קבלת נתונים אישיים אונליין (ציונים, הודעות ..)
יש להגיש בכתב כל בקשה או פנייה לגורמים המיועדים.
יש לדווח במזכירות על חפץ חשוד.

 

מלגות

 1. מעורבות ומצוינות
 2. . רווחה
  לקראת חודש אפריל יוגשו בהתאם לצורך מלגות עבור סטודנטים העומדים בקריטריונים.

שכר לימוד

הכללים והתקנות לגבי שכר לימוד לשנה"ל תשפ"ד כפופים לנהלי המכון להכשרה טכנולוגית במשרד החינוך ולכתב ההתחייבות של רשת עמל.

 

הסדרי תשלום

ניתן לשלם שכר לימוד באמצעות:
צ'קים
מזומן – תשלום מראש של מלוא שכר לימוד. 

חיוב בשכר לימוד במקרה של הפסקת לימודים

סטודנט המחליט להפסיק את הלימודים צריך לבצע את הפעולות הבאות:
1. להגיש בקשה כתובה למזכירות הפדגוגית על הפסקת לימודיו לאחר ששוחח עם הרמ"ח (מרכז מחלקה)
2. לקבל אישור כי אינו חייב שכ"ל או ציוד כלשהו. תאריך עזיבה קובע את חישוב הזכאות או חוב שכר הלימוד בהתאם להתחייבות החתומה ע"י הסטודנט בעת הרשמתו

*כל עוד לא מסר הסטודנט/ית מכתב על הפסקת לימודיו, יחויב הסטודנט בתשלום שכ"ל.

אישור נבחן

סטודנט שלא יסדיר את שכר הלימוד כולו, לא יוכל לגשת לבחינת סמסטר.

 

נוכחות בשיעורים

והשתתפות בפעילויות המכללה הנוכחות בשיעורים הינה חובה. סטודנט שנעדר למעלה מ- 20% – הקורס לא ייזקף לזכותו. סטודנט שנעדר מקורס מעבר ל – 20% עקב מחלה או תאונה ומבקש באופן חריג שיכירו לו בקורס, יפנה בקשה מנומקת בכתב (בצירוף אישורים מתאימים ) .

איחורים – זכותו של מרצה, בהתאם לשיקול דעתו, לחשב איחור או עזיבה מוקדמת של השיעור כהיעדרות. סטודנט המאחר לשיעור יהיה רשאי להיכנס רק בתחילת השיעור שאחריו. יש להשאיר פלאפונים כבויים במהלך השיעורים.

סטודנט אשר יבצע שימוש במכשיר הטלפון – ייכלל כעברת משמעת בכל המשתמע בכך.

 

משימות ועבודות

חובה על הסטודנטים לבצע את המשימות הניתנות ע"י המרצים כהכנה לשיעורים. סטודנט שלא הכין את התרגילים לא יורשה להשתתף בשיעורי המעבדה. חובה להביא את הציוד והרכיבים הדרושים לביצוע הניסוי. עבודה סמסטריאלית או שנתית תימסר רק עד המועד שייקבע על ידי המרצה. בקשה לאישור הגשת עבודה שלא עפ"י הנאמר בסעיף זה, יש להגיש לוועדת הוראה ברשות מרכז המגמה. ציון על העבודה יינתן עד חודש ממועד המסירה שנקבע על ידי המרצה. סטודנט חייב לשמור עותק של העבודה שהגיש עד לאחר קבלת הציון.

בחינות

חובה על כל סטודנט להגיע לכל בחינה חיצונית עם תעודה מזהה. רשימות הנבחנים לבחינות החיצוניות והשיבוץ לכיתות הבחינה יפורסמו על לוחות המודעות ביום המבחן. הסטודנטים מחויבים להישמע להנחיות המשגיחים. אי ציות למשגיח עלול לגרום להרחקת הסטודנט. יש להגיע 20 דקות לפני מועד הבחינה. המאחר עלול לא להשתתף בבחינה. סטודנט שנעדר יותר מ – 20% מקורס שבו הנוכחות חובה, אינו רשאי לגשת למבחן או להגיש עבודה. סטודנט לא יהיה רשאי לגשת למבחנים אם לא הסדיר תשלום שכ"ל. יש לכתוב את הבחינה כולה, טיוטה וחישובי עזר אך ורק במחברת הבחינה. אין לתלוש חלק כלשהו מהמחברת. מחברת לא שלמה לא תיבדק.

במהלך הבחינה יש להישמע להנחיות המשגיחים

יש להשאיר מכשירים ניידים /  לפטופים/ טבלטים בתוך התיק ולהצמיד את התיק לקיר של הלוח

חל איסור על אכילה בזמן הבחינה.

על השולחן ניתן להשאיר שתיה וכלי כתיבה.

סטודנט שלא יישמע להנחיות המשגיחים בחינתו תיפסל.

סטודנט שיימצא מעתיק במבחן או מגיש עבודה מזויפת או פועל בדרך של הונאה, יועמד בפני ועדת משמעת.

לא יקבע מבחן במועד אחר מזה שנקבע בלוח המבחנים. ניתן להגיש בקשה למועד מיוחד לא יאוחר משבוע לאחר מועד פרסום ציון הבחינה. מועד ג' יתקיים רק במקרים מיוחדים וחריגים.

 

אישור למועד מיוחד יינתן על ידי הנהלת המכללה ובהסכמת מורה הקורס במקרים הבאים:

 1. לא ניגש למועד א', מסיבות שאינן תלויות בו, ויש לו אישורים על כך, (מחלה, וכו')

על הסטודנט לתאם עם מורה הקורס מבחן במועד מיוחד רק על סמך אישור דיקאן הסטודנטים.

 

  כללי התנהגות ומשמעת 

כללי

למלא בנאמנות וביושר את החובות הלימודיות, את תקנות המכללה ואת נהליו לשמור על אוירה לימודית נאותה ועל סדר ציבורי לרבות ציות להוראות המרצים ועובדי המכללה בנושאים הקשורים למילוי תפקידם.
לשמור על כבוד המכללה, מרציה, עובדיה והסטודנטים הלומדים בה.
לשמור על רכוש המכללה ועל הסדר והניקיון בו.
לציית לחוקי המדינה כפי שפורסמו על-ידיה, לרבות החוק למניעת הטרדה מינית התשנ"ח – 1998
איסור עישון במקומות ציבוריים – בהתאם לחוק הגבלת עישון במקומות ציבוריים, חל איסור מוחלט לעשן בתוך המבנים.

כמו כן, על הסטודנטים להגיע בלבוש הולם- ללא גופיות , שורטים וכפכפים.

הטלוויזיה מיועדת להפסקות בלבד.

 

 עבירות משמעת

התנהגות שאינה הולמת סטודנט, בין אם ארעה בין כתלי המכללה או מחוצה לו.
פגיעה בזדון ו /או ברשלנות ברכוש המכללה, ובכלל זה במחשבים, בציוד הספרייה בספרים, בקלטות, אביזרי עזר וכו'. שימוש בלשון בוטה ו /או מעליבה כלפי כל אדם במכללה. הוצאת דיבה ו / או לשון הרע כלפי אדם במכללה. ביצוע שינויים במסמכים רשמיים. העתקה בבחינה, בעבודה בכתב, בעבודת גמר, ובכל עבודה אחרת שעל הסטודנט לבצע. הכנסת חומר אסור וגם / או החזקתו בעת בחינה. התקשרות ו/או נסיון התקשרות עם נבחן אחר, או עם גורם אחר בעת קיום בחינה. מעשה הונאה בעבודות בית, עבודה סמינריסטית, עבודת גמר, או כל מטלה לימודית אחרת שהוטלה על הסטודנט.

הטרדה מינית לפי חוק הטרדה מינית נחשבת לעבירת משמעת.

 

ועדת משמעת

סטודנט/ית, שימצא אשם בעברת משמעת, יועבר טיפולו לוועדת משמעת. הועדה תדון בכל קובלנה שתוגש נגד הסטודנט ובסמכותה להטיל עונשים ואף להפסיק את לימודיו של הסטודנט.

 

כללי התנהגות במעבדות

הכניסה למעבדות מותרת באישור אחראי על המעבדות או המרצה המנחה. אין להכניס דברי אוכל, שתיה או כלי אוכל לשטח המעבדה. אין לגעת או לטפל במכשיר שאינו מוכר או שאינו שייך לניסוי. הודעות על ציוד לא תקין, תקלות באחזקה של ציוד, אבדות וכד', יש למסור למרצה. המרצה ידאג להעבירם לאנשים האחראים על הנושא. טיפול בציוד לא תקין או בתקלה יועבר לגורם המוסמך על כך מטעם המכללה. יש לשמור על רכוש המכללה. הסטודנטים יישאו בהוצאות עבור נזקים לציוד או לרכוש, אשר נגרמו עקב טיפול רשלני או חבלה מכוונת. במקרה של הפסקת חשמל, יש לכבות את הציוד איתו עובדים ולהמתין להוראות המרצה. יש להישמע להנחיות המרצה. אין לעשן במקום סגור (במבנה סגור הכולל – כיתות לימוד, מסדרון, מעבדה, אודיטוריום או משרדים). יש לשמור על השקט והניקיון של הקירות וסביבת הלמידה.

 

 

 

המגמות שלנו

הנדסאי אלקטרוניקה  מחשבים – קריירה בחזית הטכנולוגיה הנדסאי אלקטרוניקה עוסקים בתכנון ובפיתוח של רכיבים וציוד אלקטרוני.

בניין – בונים לכם עתיד יציב המטרה העיקרית של המגמה היא להכשיר כוח אדם מיומן לענף הבנייה בכל תחומי ההנדסה האזרחית.

 

רוצים ללמוד על כל המגמות שלנו? מוזמנים לקרוא בדף המגמות.

מנהלת המכללה

 • מור בן עזרא

  מנהלת מכללת עמל להנדסה באר שבע.

ראשי מגמות

 • ימית מחלב יקובוביץ

  ראש מגמת מכטרוניקה וסגנית מנהלת מכללה
 • קובי אלחיאני

  ראש מגמת אלקטרוניקה
 • דניאלה דוסיק

  ראש מגמת בניין
 • שירז ממן

  רכזת חינוך מיוחד ויועצת המכללה

מנהלה

 • אירית טביבי

  רכזת בגרויות ומזכירת המכללה
 • יעקב כהן

  אב הבית וקניין
 • רז אל-גיאר

  מנהל מעבדות
 • שחר גוריון

  טכנאי מחשבים