צוות המכללה מאחל בהצלחה בשנת הלימודים תשפ"ד, לכל הסטודנטים.