צוות המכללה מאחל בהצלחה בשנת הלימודים תשפ"א, לכל הסטודנטים.