צוות המכללה מאחל בהצלחה בשנת הלימודים תש"ף, לכל הסטודנטים.